Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen' en de 'afzonderlijke belastbare inkomsten' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

  • het leefloon
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Voor we jouw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondsheidsindex.

Inkomensgrenzen

Je inkomen mag in 2023 niet lager zijn dan 10.795 euro, en mag niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2023

Alleenstaande zonder persoon ten laste

45.193 euro

Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste

 49.706 euro

Alle andere situaties:

Per persoon ten laste verhogen met:

67.783 euro

4.513 euro