Ik heb een eigendom

Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben, of in erfpacht, opstal of vruchtgebruik (gegeven) hebben. Dit mag niet in België en niet in het buitenland.

Mag ik een huisdier houden

In de woningen zijn een hond of een kat toegelaten onder strikte voorwaarden.

Aangenaam wonen

Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te maken. Door rekening te houden met elkaar blijf het leuk in jouw buurt.

Basistaalvaardigheid Nederlands

Voor nieuwe huurders sinds 1 november 2017 geldt een taalkennisvereiste. Vanaf 1 januari 2023 ben je na twee jaar sociaal huren verplicht een basisniveau Nederlands te hebben. Een basisniveau Nederlands is het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Verzekeringen

Een verzekering afsluiten is niet altijd eenvoudig. Daarom willen wij je daarmee helpen. De Voorkempen - H.E. zorgt sowieso voor de brandverzekering voor het gebouw, maar voor de verzekeringen die je zelf dient af te sluiten kan je vanaf nu ook bij Ethias terecht.

Verplichte inschrijving bij VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij de VDAB als je nog niet werkt. Op deze manier wil de Vlaamse Regering uw kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten. Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al één jaar samenwoont.