Ik aanvaard de woning, het appartement of de bouwgrond

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we jou een sociale koopwoning of een sociale kavel hebben toegewezen, vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of de sociale kavel aan te kopen.

Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag bedraagt 4.000,00 EUR. Daarna breng je je lening in orde.

 

Verkoopakte en kosten 

Na de ondertekening van de belofte van aankoop – en nadat je lening en eventuele schuldsaldoverzekering (niet verplicht) in orde is -  zal je uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten (de afrekening) betalen.

 

Verplichtingen

Eens je een sociale woning hebt gekocht, moet je deze woning in principe gedurende een periode van 20 jaar blijven bewonen. Mocht je door omstandigheden toch niet kunnen blijven wonen of kom je te overlijden, kan je over de gevolgen hiervan meer informatie verkrijgen bij ons op kantoor.