Kan ik van de wachtlijst geschrapt worden

 

Ja, maar enkel in een aantal situaties. 

 

  1. Je accepteerde een sociale woning.
  2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
  3. Je reageert niet op de herinneringsbrief van de actualisatie.
  4. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden.
  5. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  6. Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.  
  7. Op schriftelijk verzoek kan je je aanvraag ook laten schrappen.
  8. Overlijden van de referentiehuurder op voorwaarde dat er geen inwonende partner is.