Gemeenschappelijke delen

 

Onderhoud

 

Betaalt u voor het onderhoud van de "gemeenschappelijke delen" van uw appartement?
Dit is de gemeenschappelijke gang en traphal. Dan zorgt De Voorkempen HE voor een poetsmedewerker. U betaalt daar elke maand een voorschot voor. Na ongeveer een jaar vergelijkt de De Voorkempen HE de werkelijke kosten met de voorschotten. Nadien krijgen alle huurders van het appartementsgebouw een afrekening.

Opgelet!
De poetsmedewerker werkt in opdracht van De Voorkempen HE. Hij/zij mag geen bevelen aannemen van de huurders

Schade

Schade aan de gemeenschappelijke delen wordt betaald door alle huurders, indien de verantwoordelijke is gekend zullen de kosten van de schade op hen verhaald worden. Meld schade in de gemeenschappelijke delen tijdig aan De Voorkempen HE.
Op het einde van het jaar maakt De Voorkempen HE een afrekening van de kosten van de gemeenschappelijke delen.

Lift

De liften worden om de drie maanden gekeurd.
Bij defect zorgt De Voorkempen HE voor herstelling.
Indien de lift niet werkt zoals het hoort, verwittig de onderhoudsfirma.

Opgelet!
Gebruik de lift niet om te verhuizen
Schade in de lift is immers ten laste van de huurder

Centraal afzuigsysteem

Is er een probleem met de centrale afzuigsystemen in het appartement? Probeer nooit zelf de hersteling te doen, maar neem contact op met De Voorkempen HE, De herstelling is ten laste van De Voorkempen HE.
De huurder mag nooit de afzuiginstallatie volledig uitzetten. En de huurder mag nooit de afzuigmonden dichtdraaien of afplakken, waardoor ze niet meer gebruikt kunnen worden.

Koepels

Opgelet!
Open nooit de veiligheidkoepels in de gemeenschappelijke delen.

Fietsenberghokje

Schade veroorzaakt in de (fietsen) berghok is ten laste van de huurder, tenzij veroorzaakt door normale slijtage.