Corona-maatregelen

We kunnen er deze dagen niet omheen, het Corona-virus.  Een vies klein beestje dat stiekem ons leven is binnengeglipt en ons leven heeft overgenomen.  We kunnen dit virus maar op 1 manier overwinnen, samen (maar toch ook weer apart). 

 

Welke maatregelen nemen wij:

 • Zoveel mogelijk personeel werkt van thuis uit
 • Het kantoor is gesloten voor bezoekers
 • Onze technische dienst rijdt enkel uit bij dringende interventies en beschermt zich met handschoenen en mondmasker als zij ter plaatse komen.

 

Hoe zijn wij te bereiken tijdens deze Corona-crisis:

 

Wat doen we voor jullie:

 • Inschrijvingen gebeuren nu schriftelijk met telefonische ondersteuning van onze medewerkers.
 • We sturen kleurpakketten uit voor gezinnen met (jonge) kinderen (neem contact op met de sociale dienst).
 • Onze maatschappelijke werkers nemen telefonisch contact op met onze ouderen en helpen hen waar nodig.
 • We herbekijken jouw huur indien je loon drastisch daalt (neem contact op met de huurdienst).
 • We blijven bereikbaar.

 

Wat kunnen jullie doen:

 • Hou zeker 1,5 meter afstand van andere mensen.
 • Handen wassen, handen wassen, handen wassen.
 • Raak je gezicht niet aan met je handen, als dat kan.
 • Moet je niezen of hoesten?  Gebruik een papieren zakdoek.  Gooi die meteen in de vuilnisbak.  Nies of hoest in je elleboog.
 • Voel je je ziek?  Blijf dan thuis en bel naar de dokter.
 • En in de mate van het mogelijke : BLIJF IN UW KOT!