Mijn plaats in het register

Plaatsnummer

Je stelde je bij je inschrijving kandidaat voor een sociale woning of sociale kavel  in een bepaalde gemeente of deelgemeente. 

Nu moet je wachten, tot het jouw beurt is om een woning of sociale kavel van jouw keuze te kunnen kopen. Telkens als wij een woning of bouwgrond verkopen of als kandidaten met een gunstiger plaatsnummer geschrapt worden, schuif jij omhoog in het register, tot je bovenaan staat.

 

Je kan je plaats op de wachtlijst zelf bekijken via volgende link:

https://kandidaatkoper.vmsw.be/

 

Hoe lang moet ik nog wachten?

Hoe lang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
 

Actualisatie van de wachtlijst

Minstens in de oneven jaren (2019, 2021, 2023 …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet. Is dit niet het geval - je inkomen is te hoog of te laag geworden - dan schrappen we jouw kandidatuur. Je zal hierover de vereiste briefwisseling ontvangen.