Kan mijn inschrijving geschrapt worden?

Ja, dat kan.

 

Je zal worden geschrapt en jouw inschrijvingsgeld terug krijgen in de volgende situaties:

  • Je koopt een sociale woning of bouwgrond.
  • Je vraagt zelf dat we je schrappen. Je ontvangt en document van ons om uw schrapping door te voeren en bezorgt ons dit ondertekend, door alle partijen terug.
  • Je voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde op het ogenblik dat wij jou een woning aanbieden.
  • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarden, wanneer wij onze registers actualiseren.


Je krijgt jouw inschrijvingsgeld niet terug in de volgende situaties:

  • Je weigert in te gaan op een aanbod, tenzij je voor deze weigering schriftelijk een gegronde reden aanvoert
  • Je aanvaardde een aangeboden woning, maar wil ze nadien toch niet kopen. OPGELET: je ontvangt ook slechts een deel van je waarborg terug
  • Je hebt bij jouw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.