Moet ik vlot Nederlands kunnen spreken

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. 

Anderstaligen die het Nederlands onvoldoende machtig zijn, raden wij aan zich door iemand te laten vergezellen die het Nederlands wel machtig is.  We vinden het immers belangrijk dat je goed begrijpt waarvoor je je inschrijft en wat de voorwaarden zijn!

 

Vanaf 1 januari 2023 moet een sociale huurder de Nederlandse taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. Je hebt dit niveau twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst. (De regel nu is A1 binnen één jaar na de start van jouw huurovereenkomst.)

Wat als je niet voldoet?

Huur je twee jaar en heb je niveau A2 Nederlands niet? Dan kan je bij De Voorkempen-h.e. uitstel van één jaar vragen. Voldoe je nadien nog niet? Dan kan je een administratieve geldboete krijgen.

Waar kan je Nederlands leren?

Je kan via verschillende scholen en organisaties Nederlands leren. Het agentschap Inburgering en Integratie van de Vlaamse overheid kan je hierover informeren.

 • Online: www.integratie-inburgering.be
 • Via hun lokale afdeling: [selecteer de juiste provincie:]
  • Antwerpen: Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen; telefoon: 03 338 70 11
  • Limburg: H-Blok – 2e verdieping, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt;
   telefoon: 011 30 56 00
  • Vlaams-Brabant: Monseigneur Ladeuzeplein 17, 3000 Leuven;
   telefoon: 016 47 43 11
  • Oost-Vlaanderen: Elfjulistraat 39C, 9000 Gent; telefoon: 09 321 86 00
  • West-Vlaanderen: President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk; telefoon 056 74 21 50.