Krijg ik voorrang?

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht. Voorbeeld: jij bent ingeschreven op plaats 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou een woning.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. Soms krijg je voorrang op een woning. De wet bepaalt wanneer.

 

Voorrangsregels

Je leest hier de belangrijkste voorrangsregels:

 

- Rationele bezetting

   Aanvragen die voldoen aan de rationele bezetting gaan altijd voor.  Het aantal slaapkamers moet dus overeenkomen met de gezinssamenstelling.

 

- Absolute voorrang

   Bepaalde kandidaten hebben een absolute voorrang

 

- Lokale binding

   Wij verlenen voorrang aan inwoners van de gemeente volgens de lokale reglementen beschreven in ons intern huurreglement (pdf - 995kB).

 

- Doelgroepen

   In ons werkgebeid zijn er een aantal panden gereserveerd voor bepaalde doelgroepen, zoals senioren, mindervaliden, ... Deze zijn opgenomen in    ons intern huurreglement (pdf - 995kB).

 

Binnen elke voorrangsgroep komt de langst ingeschreven kandidaat altijd eerst aan de beurt.

 

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan in volgende situaties:

  • Een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen.
  • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
  • Een dakloze die een OCMW aan de SHM voordraagt
    • Of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
    • Of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voorgedragen
  • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omstandigheden kan inroepen.

Mocht je hierover vragen hebben, contacteer onze sociale dienst op het nummer 03/690 09 20 of per mail op info@devoorkempen-he.be