Wat moet ik doen bij actualisatie van de wachtlijst?

 

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2019, 2021,2023). 

De kandidaat-huurder ontvangt een brief met de gegevens waarover wij op dat moment beschikken.

 

Hernieuwing van je kandidatuur

 

Als de kandidaat-huurder niet reageert binnen de vermelde termijn, wordt er aangenomen dat de elektronisch verkregen informatie correct is en dat er geen wijzigingen van voorkeur zijn. 

 

Wat als ik volgens de actualisatie niet meer voldoe aan de inkomensvoorwaarde

 

Als uit de elektronisch verkregen informatie blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer aan de inkomensvoorwaarde voldoet, wordt hem in de brief over de actualisering meegedeeld dat hij alleen ingeschreven kan blijven als hij binnen de door ons opgelegde termijn, bewijskrachtige documenten voorlegt, waaruit blijkt dat zijn huidige inkomen wel onder de inkomensgrens valt.