Wat is mijn plaats op de wachtlijst

 

 

 

 

 

 

Helaas is het op dit moment niet mogelijk om de plaats op de wachtlijst op te vragen.

De reden hiervoor is de fusie naar de Woonmaatschappij en de invlechting van de diverse wachtlijsten van de verschillende organisaties door Wonen in Vlaanderen. Dit heeft als gevolg dat wij op dit moment geen realistische informatie kunnen geven over uw plaats.
We hopen u einde maart 2024 de juiste informatie te kunnen geven.

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Ook een wijziging in jouw inkomen of gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door.

 

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2019, 2021,2023). 

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.